Your Quality Partner

Your Quality Partner

Responsable de Qualitat

Podem exercir les funcions de Responsable de Qualitat a temps parcial, assegurant-nos de donar suport als nostres clients en matèries de Qualitat, així com vetllar per mantenir el procés de millora contínua.

Contacti

Implementació i manteniment de les normatives de Qualitat

GMPs (Bones Pràctiques de Manufactura)
Ens encarreguem d'aplicar les Bones Pràctiques de Manufactura o GMP a les seves operacions de fabricació. Ja sigui fabricant de Productes farmacèutics, compostos actius Farmacèutics o el seu proveïdor, respectar les GMP pot aportar valor de cara als seus clients i a les autoritats sanitàries. Tenim en compte les GMPs europees, així com les ICH.
GDPs (Bones Pràctiques de Distribució)
Podem ajudar-lo a implementar i mantenir les Bones Pràctiques de Distribució o GDP en les seves operacions de distribució, ja sigui de principis actius farmacèutics o de materials primaris per a la seva fabricació. Respectar les GDP pot aportar-li un valor extra de cara als seus clients ia les autoritats sanitàries que requereixen un alt nivell de seguretat i traçabilitat.
ISO 13485. Sistemas de gestión de la calidad de productos sanitarios
Podem ajudar-lo a complir els requisits per tenir un sistema de gestió de la qualitat que permeti demostrar la seva capacitat per proporcionar dispositius mèdics i serveis relacionats que compleixen amb els requisits reglamentaris aplicables i del client. Aquest servei pot ser útil per a totes les organitzacions que estan involucrades en una o més etapes del cicle de vida del producte, inclòs el disseny i desenvolupament, producció, emmagatzematge i distribució, instal·lació o servei d'un dispositiu mèdic i disseny i desenvolupament o provisió d'activitats associades.
ISO 11137-1. Esterilització de productes per a assistència sanitària per radiació
Us ajudem a desenvolupar, validar i controlar rutinàriament un procés d'esterilització per radiació d'un producte sanitari o destinat a la indústria de fabricació de medicaments estèrils.
ISO 9001. Sistemes de gestió de la qualitat
Us implementem i mantenim un sistema de Gestió de la Qualitat amb un sistema de millora contínua ben integrat per millorar l'eficiència de les vostres operacions, augmentar la satisfacció del client i mantenir la competitivitat del vostre negoci.
ISO 14001. Sistemes de gestió ambiental
Implementar l'ISO 14001 us permet optimitzar els recursos que requereixen les vostres operacions evitant o reduint les deixalles. La reducció de costos pot ajudar-lo a mantenir la seva competitivitat i minimitzar els sobrecostos deguts a augments de preus dels recursos bàsics.
Contacti

Auditories

Auditories de proveïdor

Realitzem les auditories de proveïdor requerides pel seu sistema de gestió de la qualitat a qualsevol país. A més, podem fer-les per a un grup de clients per disminuir costos.

  • Auditories compartides
    Us ajudem a trobar altres clients interessats en una mateixa auditoria d'un proveïdor per compartir les despeses i els resultats de l'auditoria.

Auditories a CMOs

Us ajudem a assegurar que els vostres CMOs fabriquen complint les normatives vigents.

Contacti

Integritat de dades

La integritat de dades consisteix a assegurar la qualitat de la documentació relacionada amb els productes farmacèutics i a garantir la integritat de les dades que es generen i que es consideren crítiques tant en format paper com electrònic.

Les warning letters emeses per la FDA després d'inspeccions realitzades a laboratoris situats a l'Índia, han mantingut el focus de les autoritats sanitàries fins avui en aquest tema.

Podem fer auditories per detectar punts febles en aquest aspecte i formacions per conscienciar els operaris de la gran importància que té fer una documentació que compleixi les normatives i eviti greus conseqüències en auditories d'autoritats sanitàries.

Contacti

Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC)

El sistema d'APPCC es pot aplicar al llarg de tota la cadena alimentària. Aplicar el sistema requereix un enfocament multidisciplinari en el qual es poden incloure experts agrònoms, veterinaris, personal de producció, microbiòlegs, especialistes en medicina i salut pública, tecnòlegs dels aliments, experts en salut ambiental, químics i enginyers, segons l'estudi que es tracti. L'aplicació del sistema d'APPCC és compatible amb l'aplicació de sistemes de gestió de qualitat, com ara l'ISO 9001.

Contacti

Aquesta pàgina web fa servir cookies

S'utilitzen cookies pròpies i de tercers per a fins analítics. Pots obtenir més informació consultant la Política de Cookies